5.3.07

Igra
Igra je kad odbaciš pokrete naučene od jave, pa onda naučiš javu da ona tebe ponavlja.
(Lenjingrad, balet „Žizela“, 1978)

No comments: