6.6.10

Uverljivo se sećam svih epopeja sveta...U meni kroz kikot škrguće

jedan briljantno vetropirasti
Don Kihot.

Od šest do osam,
i posle podne od 16 do 18,
uverljivo se sećam
svih epopeja sveta.

Možda to naoko izgleda
kao da samo treniram da se borim.
A ja se odistinski umorim
i odistinski umirem
dok se borim.