21.11.09

Novembarski intermezzo

Napad je početak poraza...

O, izlapelo i kratkovido more,

osmehnula se planina,
ja se od postanka krećem.

Ali da bi se razumeli moji putevi,
potrebno je imati bar neki širi oslonac
i čvrstinu.

Ja se grohotom smejem tvojoj odbrani,
jer odbranom se ne možeš proveriti.
Napad je proveravanje sebe,
svoje snage
i slabosti,
svoje sigurnosti i kolebanja.

***

Ako već i tu čuješ moju misao,
reče u sebi more,
zar nisi upamtila,
lepa planino,
koliko puta smo kazali dok smo učili:

Napad je početak poraza.
Zalet je urlik za milošću.
Praotac borbe je panika.