26.9.10

Poraz je najbolji učenik...
Prvo učenje je ovo:

Uzmi posudu
i napuni je do pola vodom.
Ti je doneseš.
Nasuo si.
Šta vidiš u toj posudi?