16.10.14

Politika...Tu su budale daleko uvaženije od genija. Kreteni
i ugnjetači slobode vladaju istorijom. Ovde

zemlju pritiskaju besmislice, kao politika i rase.
Šta su rase u svemiru? Šta je politika na Veneri?

(***)

Ko ima pravo da se iole bavi mnome,
ako ja svečano odbijam da se bavim njim?

Ko ima pravo da misli da stalno mene čini,
ako ja imam pravo da njega ne činim, stvarno, nikada?