19.7.14


I suviše sam se bavio izgovaranjem misli,
umesto mišljenjem govora.

suviše sam se mučio razmisljajući o lepotama,
umesto da budem lep.

suviše sam se trudio da razumem sve slobode,
umesto da budem slobodan.

suviše sam razmisljao o načelima pravednosti,
umesto da bar jednom budem pravda.

Jedino uputno u ovom sumanutom zbivanju
na ispucaloj usni ponora jedne planete

jeste da najzad prekinem da raspravljam o istini,
i da ja budem istina.