14.2.10

Ja ta umeća nisam umeo...
Letenje je onaj trenutak, kad shvatite

da vas u svemu svako može zameniti
samo ne u sopstvenoj besmrtnosti.
Ja to najbolje znam. Ja ta umeća nisam umeo.
Strahovito sam ukopan. Strahovito sam smrtan.