9.6.07

Platiti izlaz

Hteli ste silom da me naterate

na vaš preživeli način kretanja.

Način kretanja tvrdih i sporih stvari.

Grlili ste me,

a ipak niste znali gde sam.

U tom očajničkom neznanju,
tražili ste da odredite svoje mesto u meni.


Jedno je: platiti ulaznicu,

a drugo: platiti izlaz.


Ko uđe, a ne ume da iziđe,

nije trebalo ni da se bavi kretanjem.

1 comment:

Fajas43 said...

hteli ste silom da me naterate
na vaš preživeli način kretanja.
način kretanja tvrdih i sporih stvari.