11.5.07

Svetlost sa fantastičnim talentom ubrzanjaVelike prisutnosti nisu uvek i velika trajanja.
Velika stvaranja nisu uvek i velika ostvarenja.

Strpljivim odučavanjem od imitiranja
prave se krila da bi se postigla nezavisnost.

Letenje je vrhunac nezadovoljstva,
ali nezadovoljstva sobom, a ne drugima.

Ko uspe da ume da neće i ono što mora da hoće,
uspeo je da otkrije i savršenu pokretljivost.

Pokretljivost stvaranja.
Stvaranje poezije.

A poezija je po hemijskom sastavu svetlost
sa fantastičnim talentom ubrzanja.

4 comments:

Anonymous said...

prođe tjedan ili dva da ne pogledam tvoj blog, zakrči me svakodnevica i oni beskrajni dani bez boja...no onda se sjetim da treba negda ispeglati ova nakalemljena krila i evo uz antića uspijem...(ah, taj prekrasan doktor mašte)...zato, ako još nisam rekla: hvala za ovaj blog! liječi!

Bilja said...

Hvala Miki što je umeo da nam postane blizak, što je umeo da "bude pomalo mi", pa se i danas grejemo čitajući njegove stihove... :)

Anonymous said...

Ovo pomera !

Bilja said...

Treperavo...