15.2.07

Rukovanje...

Jedino nikada neću
umeti da se ne naježim
kad se rukuju mlitavo.

Ko se mlitavo rukuje
znači da mlitavo misli
i da mlitavo vekuje.

No comments: