26.9.10

Poraz je najbolji učenik...
Prvo učenje je ovo:

Uzmi posudu
i napuni je do pola vodom.
Ti je doneseš.
Nasuo si.
Šta vidiš u toj posudi?
Vidiš da je posuda sasvim dobra,
jer može da primi još jednom toliko vode.
Vidiš da je najbolji učenik - prazan učenik,
jer možeš u njega da sipaš koliko ti je potrebno.
Poraz je najbolji učenik,
jer u poraz možeš da sipaš sve svoje buduće pobede
- koliko ti je potrebno.